CFP: Emocje

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. Dlatego organizatorzy konferencji pragnęliby zaprosić do naukowego namysłu nad ta problematyką, proponując następujące ujęcia (choć oczywiście zachęcając do podjęcia także refleksji innego rodzaju):

 • kultura i obyczajowość a emocje;
 • emocje jako siła napędowa, przedmiot i temat w sztukach (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, gry wideo, komiksy etc.);
 • historia i współczesność;
 • sposoby wyrażania i hamowania emocji;
 • media i social media; cyberprzestrzeń;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • pedagogika;
 • życie codzienne;
 • religie;
 • filozofia;
 • język emocji – pisanie i mówienie; opisywanie emocji;
 • życie zawodowe, praca i obowiązki a emocje;
 • patologie i skrajności;
 • tożsamość a emocje;
 • emocje pozytywne i negatywne;
 • przeżycia i traumy;
 • władza, polityka a emocje;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres emocje.ekonferencja@gmail.com mija 14 listopada 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

 https://emocjeekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Reklama